نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
 

كاربر جديد  •  
كلمه عبور را فراموش كرده ام  •  

اين سايت چه ميزان براي شما مفيد بوده است؟
زياد
تاحدودي
كم
اصلاتغييرات كتابهاي درسي
سه‌شنبه 1 مرداد 1387  ساعت: 15:52


تغييرات کتاب هاي درسي دوره‌ي ابتدايي در سال تحصيلي 88-87رديف

نام كتاب

کد

پايه

نوع تغييرات

• 1  

بخوانيم

1

اول

تغيير جزيي

• 2  

بنويسيم

1/1

اول

تغيير جزيي

• 3  

بخوانيم

5

دوم

تغيير جزيي

• 4  

بنويسيم

1/5

دوم

تغيير جزيي

• 5  

بخوانيم

9

سوم

تغيير جزيي

• 6  

بنويسيم

1/9

سوم

تغيير جزيي

• 7  

بخوانيم

14

چهارم

تغيير جزيي

• 8  

بنويسيم

1/14

چهارم

تغيير جزيي

• 9  

بخوانيم

20

پنجم

تغيير جزيي

• 10  

بنويسيم

1/20

پنجم

تغيير جزيي

• 11  

هديه‌هاي آسمان

8

دوم

تغيير جزيي

• 12  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/8

دوم

تغيير جزيي

• 13  

هديه‌هاي آسمان

12

سوم

تغيير كلي

• 14  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/12

سوم

تغيير كلي

• 15  

هديه‌هاي آسمان

17

چهارم

تغيير كلي

• 16  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/17

چهارم

تغيير كلي

• 17  

هديه‌هاي آسمان

23

پنجم

تغيير كلي

• 18  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/23

پنجم

تغيير كلي

• 19  

ضميمه تعليمات ديني ويژه‌ي اهل سنت

26

دوم

تغيير كلي

• 20  

ضميمه تعليمات ديني ويژه‌ي اهل سنت

27

سوم

تغيير كلي

• 21  

ضميمه‌ي تعليمات ديني ويژه اهل سنت

28

چهارم

تغيير كلي

• 22  

ضميمه‌ي تعليمات ديني ويژه اهل سنت

29

پنجم

تغيير كلي

• 23  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

30

دوم

بدون تغيير

• 24  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

31

سوم

بدون تغيير

• 25  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

32

چهارم

تغيير جزيي

• 26  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

33

پنجم

جديد التاليف

• 27  

علوم تجربي

4

اول

تغيير كلي

• 28  

علوم تجربي

7

دوم

تغيير جزيي

• 29  

علوم تجربي

11

سوم

تغيير جزيي

• 30  

علوم تجربي

16

چهارم

تغيير جزيي

• 31  

علوم تجربي

22

پنجم

تغيير جزيي

• 32  

رياضي

2

اول

تغيير جزيي

• 33  

رياضي

6

دوم

تغيير جزيي

• 34  

رياضي

10

سوم

تغيير جزيي

• 35  

رياضي

15

چهارم

تغيير جزيي

• 36  

رياضي

21

پنجم

تغيير جزيي

• 37  

تعليمات اجتماعي

13

سوم

تغيير جزيي

• 38  

تعليمات اجتماعي

18

چهارم

تغيير كلي

• 39  

تعليمات اجتماعي

24

پنجم

تغيير جزيي

• 40  

لوح تربيت بدني

-

اول

بدون تغيير

• 41  

لوح تربيت بدني

 

دوم

بدون تغيير

• 42  

لوح تربيت بدني

 

سوم

بدون تغيير

• 43  

لوح تربيت بدني

2/17

چهارم

بدون تغيير

• 44  

لوح تربيت بدني

 

پنجم

بدون تغيير

• 45  

آموزش قرآن

1/4

اول

تغيير جزيي

• 46  

آموزش قرآن

1/8

دوم

تغيير جزيي

• 47  

آموزش قرآن

1/12

سوم

تغيير كلي

• 48  

آموزش قرآن

1/17

چهارم

تغيير جزيي

• 49  

آموزش قرآن

1/23

پنجم

تغيير جزيي

• 50  

راهنماي معلم برنامه ي درسي هنر

4/53

اول،دوم،سوم

 

• 51  

راهنماي معلم تربيت بدني

3/53

اول

 

• 52  

راهنماي معلم تربيت بدني

3/57

دوم

 

• 53  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/62

سوم

 

• 54  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/68

چهارم

 

• 55  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/74

پنجم

 

• 56  

رياضي(آزمايشي)

 

اول

جديدالتاليف

• 57  

راهنماي معلم رياضي(آزمايشي)

 

اول

جديدالتاليف

دفعات بازديد: 5166
تعداد بازديدكنندگان: 4768