نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
 

كاربر جديد  •  
كلمه عبور را فراموش كرده ام  •  

اخبار
كارگاههای آموزشی
دستورالعملها و بخشنامه‌ها
سايتهای مرتبط
تماس با ما
اين سايت چه ميزان براي شما مفيد بوده است؟
زياد
تاحدودي
كم
اصلاتغييرات كتابهاي درسي


تغييرات کتاب هاي درسي دوره‌ي ابتدايي در سال تحصيلي 88-87رديف

نام كتاب

کد

پايه

نوع تغييرات

• 1  

بخوانيم

1

اول

تغيير جزيي

• 2  

بنويسيم

1/1

اول

تغيير جزيي

• 3  

بخوانيم

5

دوم

تغيير جزيي

• 4  

بنويسيم

1/5

دوم

تغيير جزيي

• 5  

بخوانيم

9

سوم

تغيير جزيي

• 6  

بنويسيم

1/9

سوم

تغيير جزيي

• 7  

بخوانيم

14

چهارم

تغيير جزيي

• 8  

بنويسيم

1/14

چهارم

تغيير جزيي

• 9  

بخوانيم

20

پنجم

تغيير جزيي

• 10  

بنويسيم

1/20

پنجم

تغيير جزيي

• 11  

هديه‌هاي آسمان

8

دوم

تغيير جزيي

• 12  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/8

دوم

تغيير جزيي

• 13  

هديه‌هاي آسمان

12

سوم

تغيير كلي

• 14  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/12

سوم

تغيير كلي

• 15  

هديه‌هاي آسمان

17

چهارم

تغيير كلي

• 16  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/17

چهارم

تغيير كلي

• 17  

هديه‌هاي آسمان

23

پنجم

تغيير كلي

• 18  

کتاب کار هديه‌هاي آسمان

4/23

پنجم

تغيير كلي

• 19  

ضميمه تعليمات ديني ويژه‌ي اهل سنت

26

دوم

تغيير كلي

• 20  

ضميمه تعليمات ديني ويژه‌ي اهل سنت

27

سوم

تغيير كلي

• 21  

ضميمه‌ي تعليمات ديني ويژه اهل سنت

28

چهارم

تغيير كلي

• 22  

ضميمه‌ي تعليمات ديني ويژه اهل سنت

29

پنجم

تغيير كلي

• 23  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

30

دوم

بدون تغيير

• 24  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

31

سوم

بدون تغيير

• 25  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

32

چهارم

تغيير جزيي

• 26  

تعليمات اديان الهي و اخلاق ويژه‌ي اقليت‌هاي مذهبي

33

پنجم

جديد التاليف

• 27  

علوم تجربي

4

اول

تغيير كلي

• 28  

علوم تجربي

7

دوم

تغيير جزيي

• 29  

علوم تجربي

11

سوم

تغيير جزيي

• 30  

علوم تجربي

16

چهارم

تغيير جزيي

• 31  

علوم تجربي

22

پنجم

تغيير جزيي

• 32  

رياضي

2

اول

تغيير جزيي

• 33  

رياضي

6

دوم

تغيير جزيي

• 34  

رياضي

10

سوم

تغيير جزيي

• 35  

رياضي

15

چهارم

تغيير جزيي

• 36  

رياضي

21

پنجم

تغيير جزيي

• 37  

تعليمات اجتماعي

13

سوم

تغيير جزيي

• 38  

تعليمات اجتماعي

18

چهارم

تغيير كلي

• 39  

تعليمات اجتماعي

24

پنجم

تغيير جزيي

• 40  

لوح تربيت بدني

-

اول

بدون تغيير

• 41  

لوح تربيت بدني

 

دوم

بدون تغيير

• 42  

لوح تربيت بدني

 

سوم

بدون تغيير

• 43  

لوح تربيت بدني

2/17

چهارم

بدون تغيير

• 44  

لوح تربيت بدني

 

پنجم

بدون تغيير

• 45  

آموزش قرآن

1/4

اول

تغيير جزيي

• 46  

آموزش قرآن

1/8

دوم

تغيير جزيي

• 47  

آموزش قرآن

1/12

سوم

تغيير كلي

• 48  

آموزش قرآن

1/17

چهارم

تغيير جزيي

• 49  

آموزش قرآن

1/23

پنجم

تغيير جزيي

• 50  

راهنماي معلم برنامه ي درسي هنر

4/53

اول،دوم،سوم

 

• 51  

راهنماي معلم تربيت بدني

3/53

اول

 

• 52  

راهنماي معلم تربيت بدني

3/57

دوم

 

• 53  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/62

سوم

 

• 54  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/68

چهارم

 

• 55  

راهنماي معلم تربيت بدني

1/74

پنجم

 

• 56  

رياضي(آزمايشي)

 

اول

جديدالتاليف

• 57  

راهنماي معلم رياضي(آزمايشي)

 

اول

جديدالتاليف

دفعات بازديد: 5077
تعداد بازديدكنندگان: 4683